Instància "Mobilitat viària Rambla de la Pau i entorns"

Sr. Joan Giribet de Sebastian, REGIDORIA DE MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES

Assumpte: mobilitat viària Rambla Pau i entorns

EXPOSEM

Com ja és sabut, la Rambla de la Pau, és zona de vianants en tota la seva extensió. I vertebra, al Barri de Mar, un espai reservat principalment als vianants que s'estén per les places Mediterrània i Boleranys i els carrers que hi accedeixen. Aquesta qualificació és respectada, en termes generals, en tota la seva extensió des de la Plaça de les Neus fins la via del tren. No passa el mateix però de la via del tren fins al Passeig Carme/Marítim.

Continuar llegint

Instància "Pas sota via carrer Àncora"

Sr. Joan Giribet de Sebastian, REGIDORIA DE MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES

Assumpte: Pas Sota Via Carrer Àncora

EXPOSEM

En l'AMO (Assemblea Municipal Oberta) de 2016 es va presentar una petició sobre el Pas Sota Via del Carrer Àncora. La fem nostra i la reivindiquem. L'adjuntem íntegrament. No obstant, el transcurs del temps hi ha anat afegint unes novetats que cal valorar i que ens obliguen a demanar el que aquí es sol·licita.

Continuar llegint

Instància "Recuperar l’Eixample de Mar "

Sr. Gerard Llobet Sánchez, REGIDORIA DE URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT

Assumpte: Recuperar l’Eixample de Mar

EXPOSEM

L'Eixample de Mar havia de ser el nou focus de centralitat de la ciutat. La crisi va paralitzar obres a mig construir i va impedir el desenvolupament de la resta de solars edificables. També va paralitzar tots els projectes que l'Ajuntament tenia per la zona: Edifici Calderes, Auditori, etc. Com a efecte de rebot, la zona s'està degradant i el que havia de ser una zona de lligam entre el Barri de Mar i la part nord de la ciutat i entre el cantó de Llevant (La Marina) i el Ponent (Ribes Roges) del barri de mar, ha quedat convertit en una zona aïllant.

Continuar llegint

Facebook

Twitter