2ª Caminada pel barri

Teniu ganes de caminar? Teniu ganes de conèixer racons del barri que potser desconeixeu? Voleu que us expliquem algunes idees que tenim? Coneixeu l'Ortoll?

Veniu el diumenge dia 19 de març a la 2ªCaminada pel Barri.

Continuar llegint

Al·legacions al projecte de la Plaça del Port

DIEM:

Que amb data 26 de gener del 2017 va ser presentat a informació pública d'acord amb el que disposa la Llei 5/1998 de 17 d'abril de Ports de Catalunya el Projecte d'urbanització del Moll de Ribera: “Plaça del Port” de Vilanova i la Geltrú, amb un termini per a presentar-hi al·legacions de 20 dies laborables.
Que, amb aquest escrit, el que subscriu, amb la representació indicada, formula les següents

Continuar llegint

Acta assemblea general oberta

  • Presentació
  • Explicació A.M.O. i es comenten les tres propostes que afecten al barri:
    • Aprofitament solars Pirelli Mar- Presentat per l’Associació de Veïns.
    • Camins Escolars.
    • Aparcament Platja del Far.

    Continuar llegint

Exposició "Visions des de Baix-a-mar"

Del 15 al 30 de Novembre tindrem oberta l’exposició al Centre Cívic sobre els canvis que ens venen al Barri de Mar: remodelació platja del Far, urbanització Plaça del Port, remodelació Club Nàutic, el nou Passeig Marítim i d’altres.

Continuar llegint

Assemblea general oberta

Volem saber què pensa el barri sobre temes concrets. No ens agrada opinar sobre el que pensa una majoria silenciosa doncs, pel sol fet de ser-ho no se sap què pensa. Sabem el que ens diu molta gent pel carrer i el que llegim als mitjans, però no creiem que sigui suficient.

Continuar llegint

Reunió amb el regidor de mobilitat, serveis viaris, projectes i obres

El passat dia 9 d'octubre de 2016 representatns de l'AV del Barri de Mar vam mantenir una reunió amb el Sr. Joan Giribet, regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres. amb la Sra.Griselda Castelló, cap de Participació Ciutadana i el Cap del Departament de Mobilitat.

Es van tractar diversos temes que afecten el nostre barri, dels quals en fem un resum detallat.

Sobre el pas sota via del carrer Àncora de l'estació de trens

Sembla que des de l'Ajuntament no es veuen amb cor de fer res més. Els vam informar, que a la seva web, respecte d'aquest tema, encara hi apareix la informació de l'any passat. Van mostrar el seu desconeixement sobre la situació de la web.

Continuar llegint

Instància "Mobilitat viària Rambla de la Pau i entorns"

Sr. Joan Giribet de Sebastian, REGIDORIA DE MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES

Assumpte: mobilitat viària Rambla Pau i entorns

EXPOSEM

Com ja és sabut, la Rambla de la Pau, és zona de vianants en tota la seva extensió. I vertebra, al Barri de Mar, un espai reservat principalment als vianants que s'estén per les places Mediterrània i Boleranys i els carrers que hi accedeixen. Aquesta qualificació és respectada, en termes generals, en tota la seva extensió des de la Plaça de les Neus fins la via del tren. No passa el mateix però de la via del tren fins al Passeig Carme/Marítim.

Continuar llegint

Instància "Pas sota via carrer Àncora"

Sr. Joan Giribet de Sebastian, REGIDORIA DE MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES

Assumpte: Pas Sota Via Carrer Àncora

EXPOSEM

En l'AMO (Assemblea Municipal Oberta) de 2016 es va presentar una petició sobre el Pas Sota Via del Carrer Àncora. La fem nostra i la reivindiquem. L'adjuntem íntegrament. No obstant, el transcurs del temps hi ha anat afegint unes novetats que cal valorar i que ens obliguen a demanar el que aquí es sol·licita.

Continuar llegint

Instància "Recuperar l’Eixample de Mar "

Sr. Gerard Llobet Sánchez, REGIDORIA DE URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT

Assumpte: Recuperar l’Eixample de Mar

EXPOSEM

L'Eixample de Mar havia de ser el nou focus de centralitat de la ciutat. La crisi va paralitzar obres a mig construir i va impedir el desenvolupament de la resta de solars edificables. També va paralitzar tots els projectes que l'Ajuntament tenia per la zona: Edifici Calderes, Auditori, etc. Com a efecte de rebot, la zona s'està degradant i el que havia de ser una zona de lligam entre el Barri de Mar i la part nord de la ciutat i entre el cantó de Llevant (La Marina) i el Ponent (Ribes Roges) del barri de mar, ha quedat convertit en una zona aïllant.

Continuar llegint

Facebook

Twitter