PRIMAVERA AMBIENTAL AL BARRI DE MAR

ELS OCELLS MARINS A LA PLATJA I AL LITORAL DE VILANOVA

A càrrec del Dr. Vittorio Pedrocchi. Doctor en biologia, ornitòleg, especialista en flora i fauna.

 

 

Facebook

Twitter