Sabeu que... Carril Bici Rambla Samà/Pirelli (i 2)

A finals de setembre l’Ajuntament va comunicar que en breu començaran les obres del tram final entre la Rambla Pirelli i el Passeg del Carme. Continuarà el carril bici amb les mateixes dimensions que a la resta de la Rambla Samà i, per tant, quedará només un carril pels cotxes de baixada cap a mar, com la resta del carrer.

Evidentment, estem d’acord que és imprescincible acabar aquest carril que travessa la ciutat de Nord a Sud. El que no ens agrada és que no s’hagin tingut en compte les nostres propostes per fer-ho...

Haviem demanat a l’Ajuntament (vegeu SABEU QUE... Carril Bici Rambla Samà) mantenir els dos carrils, de pujada i de baixada, perquè els cotxes que van a l’aparcament del carrer Jacas i els de la Rambla de la Pau, no hagin de fer tot el Passeig del Carme, pujar per Rbla. Lluis companys i fer tot el carrer Jacas amb els problemes de congestió i de contaminació que això comportarà.

 

 

Segons dades de l’Ajuntament per la Rambla Pirelli hi passen diàriament uns 1.100 cotxes de baixada i uns 507 cotxes de pujada. Els usuaris del carril Bici de la Rambla Samà superen de llarg els 1.000 diaris.

 

 

L’Ajuntament al·lega que el carrer fa 7 metres d’amplada i la normativa, diuen, obliga a que cada carril de cotxe tingui una amplada de 2,80 metres, es a dir, 5,60 metres els dos. Resten pel carril bici 1,40mt i ens diuen que això és insuficient per a un carril bici segur.

Tot i així, considerem que caldria haver tingut en compte el problema de col·lapse que hi podrà haver al Passeig del Carme i Rambla Lluís Companys, ja que només a l’Eixample de Mar es construeixen 2.500 places d’aparcament (300 dels quals són públics de pagament), que se sumaran als aparcaments que ja hi ha i al trànsit habitual i que tot això ho haurà d’absorbir la Rambla Lluis Companys i el Passeig del Carme.

 

AV Baix a Mar

Facebook

Twitter